spc spc
spc
Ponuka
   
Aktuality
   
Archív
   
     

 

 

Daný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

miesto realizácie projektu : Partizánske
názov a sídlo : CONT engineering, s.r.o. ,Krátka 241/6 ,958 01
Partizánske
operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
názov projektu : Vytvorenie inovatívnej konštrukčnej kancelárie
dátum začatia projektu : 09/2009
dátum skončenia projektu : 04/2011
výška poskytnutého príspevku : 4 239,69 EUR

   

 

 

 

  
 
© 2009 CONTI engineering, spol. s r.o. Partizánske | All rights reserved