spc spc
spc
Ponuka
   
Certifikáty
   
 
 
   
   
 
     

 

 


Vizualizácia technologických procesov a zber dát


Zabezpečujeme rôzne typy operátorských rozhraní (HMI) formou HW (operátorské panely a displeje) a SW(aplikácie na platforme Windows) riešení. Programujeme vizualizačné systémy od firmy Siemens (WinCC, WinCC flexible, ProTool) a od firmy Allen-Bradley (RSView, FactoryTalk) ako aj vlastné vizualizačné aplikácie v prostredí MS Visual Studio s využitím OPC serverov.

Naše vizualizačné aplikácie obsahujú:

• Schematické znázornenie linky s hlavnými parametrami
• Obrazovky detailných častí linky (zariadenia) s parametrami
• Alarmové hlásenie a diagnostika
• Trendy
• Receptúry
• Archív zaznamenaných údajov
• Štatistické spracovanie zaznamenaných údajov
• Tlačové zostavy
• Komunikácia a výmena informácii s podnikovým informačným systémom (napr. SAP)
• Generovanie a spracovanie čiarových kódov (komunikácia s čítačkou čiarových kódov)
• Pripojenie a obsluha kamerových systémov


Príklady vizualizačných obrazoviek:

 

 

 

  
 
© 2009 CONTI engineering, spol. s r.o. Partizánske | All rights reserved